top of page

Nature4Cities

 

Légy te is a ZÖLD
átalakulás része

A Nature4Cities az Európai Unió Horizont 2020 elnevezésű, kutatás-fejlesztési és innovációs programjának támogatását élvezi. A projekt célja egy olyan, természetalapú megoldásokat (NBS – Nature Based Solutions) összefogó referenciaplatform létrehozása, amely technikai megoldásokkal, módszerekkel és eszközökkel segíti a várostervezéshez kapcsolódó döntéshozatalt. Ezáltal könnyebb lesz megtalálni a helyes választ korunk környezeti, társadalmi és gazdasági kihívásaira, amelyekkel az európai városoknak szembe kell nézniük.
Visszahozzuk a természetet az innovációba, a tervezésbe és a megvalósításközpontú gondolkodásba. Ez az új technikai és városvezetési megközelítés olyan kollaboratív modellek alkalmazását jelenti, amelyek során városlakók, kutatók, döntéshozók és ágazati piacvezető vállalatok működnek együtt, aknázzák ki a közös alkotás folyamatát és osztják meg a legjobb gyakorlatokat.

Nature Based Solutions

EU(2015-ös) definíciójára

A természetalapú megoldások pozitív válaszok a társadalom kihívásaira, és egyidejűleg képesek megfelelni a környezeti, társadalmi és gazdasági célkitűzéseknek. „A természetalapú megoldások olyan lépések, amelyeket a
természet inspirál, amelyek a természetre támaszokodnak, vagy azt utánozzák. Minden esetben felhasználják a kihívásokra adott már létező válaszokat, sőt azokat továbbfejlesztik, illetve új megoldások után kutatnak”.
A természetalapú megoldások jól reagálnak a változásokra, ahogy energia- és forráshatékonyak is. Felismerik annak a fontosságát is, hogy a rendszerszerű megközelítés ugyanúgy szükséges, mint a beavatkozások helyi
kontextushoz való adaptálása.

meg kell győznie a választott tisztségviselőit, hogy az NBS megéri?

A PROJEKT
CÉLJAI

A természetalapú megoldások (NBS) város- és tértervezésbe való beépítésének elősegítése


Új, aktív közösségi halózat kiépítése az NBS köré


Minőségileg magasszintű döntéstámogató eszközök biztosítása a városok visszatermészetesítéséhez


Az NBS-hez kapcsolódó, holisztikus szemléletű kiértékelési keretrendszer felállítása


Referencia-tudásalap kidolgozása NBS-hez és jó példák megosztásához


NBS kivitelezésére alkalmas új városvezetési, üzleti és finanszírozási modellek bemutatása

az platform

A Nature4Cities célja az NBS-sel kapcsolatos tudatosság erősítése és az NBS-t népszerűsítő új, kollaboratív
modellek kidolgozása, amihez az N4C egy ismereteket, kiértékelési modellt és döntést támogató platformot hoz
létre.

 

Ez a platform NBS-t alkalmazó projektek hatásvizsgálatához, kiértékeléséhez és
 yomonkövetéséhez kínál eszközöket.

implement-green.png
assessment_g.png
inspiration_g.png
NBS projekt létrehozása
NBS projekt értékelése
NBS projekt megvalósítása

A Nature4Cities többszereplős platformja hasznos lesz:

municipalities.png

döntéshozóknak, a közszféra alkalmazottainak és NBSszakmabelieknek,
akik igénybe vehetik a tudásbázist és a
döntéstámogató eszközöket

experts.png

kutatóknak és az oktatói közösségnek, akik így
magas színvonalú adatokhoz és módszerfejlesztésekhez
férhetnek hozzá

citizens.png

a civil társadalom számára, amely élvezheti a
ismeretterjesztő modulok és a számukra kidolgozott
lakosságbevonó platform előnyeit; ezeket a kísérleti
programban résztvevő négy városban mutatják be (Alcalá de Henares, Ankara, Milánó és Szeged).

A projekt keresi annak a lehetőségét, hogy megerősítse a tudomány, a politika és a társadalom hármasának kapcsolódását az NBS irányába nyitott várostervezésben, így járulva hozzá környezeti szempontból hatékony, társadalmilag elfogadott és gazdaságilag életképes megoldások kidolgozásához

bottom of page