top of page

Nature4Cities

 

YEŞİLE DÖNÜŞÜN
bir parçası olun

Nature4Cities (Kentler İçin Doğa), kentsel planlamanın karar verilmesinin yetkisini artırmak için teknik çözümler, metodlar ve araçlar ortaya koyan, Doğa Tabanlı Çözümler Platformu için kapsamlı bir referans sunan, AB tarafından finanse edilen Horizon 2020 Araştırma ve İnovasyon projesidir. Bu proje, Avrupa şehirlerinin günümüzde yaşadığı çevresel, sosyal ve ekonomik sorunların ele alınmasında yardımcı olacaktır.
Proje inovasyon, planlama ve uygulamayı yeniden doğanın bir parçası yapmayı hedefliyor. Vatandaşlar, araştırmacılar, siyasetçiler ve sanayi liderleri tarafından yönlendirilen bir işbirliğini ifade eden yeni yöntemsel ve teknik yaklaşım, en iyi uygulamanın paylaşımını ve yeniden yaratılış aşamasını faydalı hale getirecektir.

NATURE BASED SOLUTIONS

AB tanımı (2015)

Doğa Tabanlı Çözümler, toplumsal sorunlara pozitif çözümler üretir. Ayrıca sosyal, ekonomik, çevresel hedefleri eş zamanlı olarak birleştirme potansiyeline
sahiptir. Bunlar, doğadan esinlenerek, destek alınarak ya da kopyalanarak oluşturulan eylemler olup, hem sorunlara karşı mevcut çözümleri kullanır, geliştirir hem de yeni çözüm yolları keşfeder.
Doğa Tabanlı Çözümler, enerji ve kaynakların kullanımında verimli olmakla birlikte, ideal olarak değişime karşı da dirençlidir. Sistematik bir yaklaşım geliştirmenin öneminin farkında olup aynı zamanda yerel bağlamlara uygulanan müdahaleleri benimsemiştir.

Yetkililerinizi Doğa Tabanlı Çözümlerin (DTÇ) değeriyle ilgili ikna etmeniz mi gerekiyor?

PROJENiN
HEDEFLER
i

Doğa Tabanlı Çözümlerin (DTÇ) kent ve mekânsal planlama alanında bütünleşmesini geliştirmek

DTÇ etrafında yeni ve aktif bir iletişim ağı inşaa etmek

 

Yeniden doğallaşmaya çalışan şehirler için yüksek kaliteli karar destek araçları sunmak

 

DTÇ için bütünsel bir değerlendirme sistemi kurmak

 

DTÇ ve İyi Uygulama Örneklerinin paylaşımı odaklı bilgi kaynaklı referans geliştirmek

 

Doğa Tabanlı Çözümlerin uygulanması için yeni iş, yönetim ve finansal modelleri öne sürmek

PLATFORM

Nature4Cities, Doğa Tabanlı Çözümler (DTÇ) için farkındalığı artırmayı ve bilgi, değerlendirme, ve fikir desteği
platformu geliştirerek DTÇ alımı için yeni işbirlikçi modeller teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Bu platform, DTÇ projelerine etki değerlendirmesi yapılması, takip edilmesi ve değer biçilebilmesi için araçlar sağlamaktadır.
 


 

implement-green.png
assessment_g.png
inspiration_g.png
DTÇ projeni oluştur
DTÇ projeni değerlendir
DTÇ projeni uygula

Nature4Cities çok paydaşlı platformu pek çok kişiye hitap edecektir:

municipalities.png

Bilgi tabanı ve karar destek araçlarından fayda sağlayacak
olan siyasetçiler, kamu hizmetinde çalışan kişiler ve Doğa
Tabanlı Çözümler sektöründeki profesyoneller

experts.png

Yüksek standarda sahip bilgiye ve metodolojik gelişmelere
erişebilen araştırmacılar ve Eğitim Komitesi

citizens.png

Bilgi yayılım modüllerinden faydalanacak olan sivil toplum
kuruluşları ve projenin seyri içinde gösterilecek dört pilot
şehirden tahsis edilmiş vatandaş katılım platformu (Alcala de
Henares, Ankara, Milano ve Szeged).

Proje, Doğa Tabanlı Çözümler doğrultusunda kentsel planlamada bilim-politika-toplum ara yüzünü güçlendirecek ve böylece çevresel olarak verimli, toplumsal olarak kabul edilebilir ve ekonomik olarak uygulanabilir çözümler geliştirmeye yardımcı olacaktır.

bottom of page